ဟောနည်း ပြောနည်း

1,500 Ks

လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဆက်သွယ်ရာတွင်စကားသည်အဓိကကျပေသည်။ အထူးသဖြင့်လူအများနှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် စကားပြောကောင်းသူ အပြောအဟောကောင်းသူတို့မှာ တစ်ပါးသူထက်သာလွန်သည်။ဤစာအုပ်တွင် စကားပြောကောင်းသူ အဟောအပြောကောင်းသူဖြစ်လာစေရန် စကားပြောခြင်း၏တန်ဖိုး စကားပြောအခါ အခွင့်အမျိုးမျိုး စကားပြောနည်းများ ပြောသူ၏ကျင့်ဝတ်များ လေ့ကျင်နည်းများ ပြင်ဆင်နည်းများ နှင့် စကားနှင့်ဆိုင်သော မှတ်သားဖွယ်ရာများစသည်ဖြင့် အခန်း ၇ ခန်းခွဲကာတင်ပြထားသဖြင့် အဟောအပြောကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန် လေ့လာသင့်သည့် စာအုပ်ကောင်းဖြစ်သည်။

စာမျက်နှာ

၁၆၇ မျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၆ ခု၊ နိုဝင်ဘာ ပထမအကြိမ်