ပွဲကျပ်လျှင် ဇွဲခတ်သူတွေ နိုင်စမြဲ

1,800 Ks

ဘဝတွင်ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်ခဲများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ဇွဲရှိသူသာလျှင်အောင်နိုင်သူဖြစ်ကြောင်း မူရင်း စာရေးသူ ‘ Robert H.Schuller ‘ က ၎င်း၏ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များဖြင့် တင်ပြရေးသားထားသည်။

စာမျက်နှာ

၂၀၉ မျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ခြင်း