မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များအတွက်

4,500 Ks

ခေါင်းဆောင်ဆိုသည့် စကားရပ်ကိုနေ့စဉ် သုံးစွဲနေကြသော်လည်း ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်တွင် ရှိရမည့် EQ, IQ, SQ တို့ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိသူနည်းပါးပေသည်။
ခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ သီးသန့်လူတန်းစားတစ်ရပ်အနေဖြင့် မွေးဖွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ လေ့ကျင့်မွေးမြူရန် လိုအပ်သည့် အကြောင်းနှင့်ခေါင်းဆောင်တို့တွင် ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် ကျင့်ဝတ်များနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးတို့ကို တင်ပြထားသည့် ခေါင်းစဉ်ဆောင်းပါး ပါဝင်သည့် ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်စာအုပ် ဖြစ်ပါ သည်။ စာရေးသူ၏ ယခင်စာအုပ်များအတိုင်း နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ခေါင်းစဉ်များဖြင့် အုပ်စုခွဲထားသော ဆောင်းပါးလက်ရာများ ပါဝင်ပါသည်။

စာမျက်နှာ

၄၃၀ မျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမအကြိမ်