အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း

ဤစာအုပ်၌ ကြောင်များကို ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားခြင်း၊ ရန်လိုသော ခွေးများကို ကိုင်တွယ်နည်း၊ အလှမွေးငါး ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ သားပျက် သားလျှောခြင်း၊ ဆေးတိုက်ခြင်း၊ စသည့် သိသင့်သိထိုက်သမျှသော ပြုစုစောင့်ရှောက်နည်းများအပြင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်တတ်သောရောဂါများနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက် နည်းများကိုပါ ပြည့်စုံစွာ ပြုစုတင်ပြထားပါသည်။

4,000 Ks

ဤစာအုပ်၌ ကြောင်များကို ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားခြင်း၊ ရန်လိုသော ခွေးများကို ကိုင်တွယ်နည်း၊ အလှမွေးငါး ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ သားပျက် သားလျှောခြင်း၊ ဆေးတိုက်ခြင်း၊ စသည့် သိသင့်သိထိုက်သမျှသော ပြုစုစောင့်ရှောက်နည်းများအပြင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်တတ်သောရောဂါများနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက် နည်းများကိုပါ ပြည့်စုံစွာ ပြုစုတင်ပြထားပါသည်။