Sketch from Nature 2

မန္တလေးပန်းချီကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးခင်မောင်စန်း၏ ဧရာဝတီခရီးစဉ် ရှမ်းပြည်နယ်ခရီးစဉ် ချင်းပြည်နယ်ခရီးစဉ် နှင့် မြေလတ်ဒေသ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် ရေးဆွဲထားသော Sketch များကို စုစည်းထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ထွက်ရှိခဲ့ဖူးသော အမှတ် (၁) စာအုပ်နည်းတူ ပန်းချီလေ့လာ သူများ၊ လေ့ကျင့်သူများ၊ သင်ယူသူများ နှစ်သက်နိုင်မည့် စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။

2,500 Ks

SKU: woo-b34 Category:

မန္တလေးပန်းချီကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးခင်မောင်စန်း၏ ဧရာဝတီခရီးစဉ် ရှမ်းပြည်နယ်ခရီးစဉ် ချင်းပြည်နယ်ခရီးစဉ် နှင့် မြေလတ်ဒေသ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် ရေးဆွဲထားသော Sketch များကို စုစည်းထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ထွက်ရှိခဲ့ဖူးသော အမှတ် (၁) စာအုပ်နည်းတူ ပန်းချီလေ့လာ သူများ၊ လေ့ကျင့်သူများ၊ သင်ယူသူများ နှစ်သက်နိုင်မည့် စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။