ဆီဆေးပန်းချီသင်ရိုး

ဤစာအုပ်၌ ဆီဆေးပန်းချီ ရေးဆွဲလိုသူများအတွက် မသိမဖြစ် သိရှိရမည့်အရာများ ဖြစ်သော စုတ်၊ ဆေး၊ မီဒီယံ၊ Palette Knife စသည့်ပစ်္စည်းများ၊ အရောင်များအကြောင်းနှင့် ဟာမိုနီများ၊ ဆီဆေးရေးဆွဲရမည့် မျက်နှာပြင်များအကြောင်း၊ ရေးဆွဲလေ့ကျင့်စရာများဖြစ်သော သက်ငြိမ်၊ ရှုခင်း စသည်ဖြင့် ဆီဆေးပန်းချီရေးဆွဲနည်းကို အချိန်တိုအတွင်း သဘောပေါက် တတ် မြောက်စေမည့် ပို့ချချက်များကို ရောင်စုံသရုပ်ဖော်ပုံများ၊ တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းလင်းချက်များနှင့် ပြုစုထားပါသည်။

2,000 Ks

SKU: woo-b37 Category:

ဤစာအုပ်၌ ဆီဆေးပန်းချီ ရေးဆွဲလိုသူများအတွက် မသိမဖြစ် သိရှိရမည့်အရာများ ဖြစ်သော စုတ်၊ ဆေး၊ မီဒီယံ၊ Palette Knife စသည့်ပစ်္စည်းများ၊ အရောင်များအကြောင်းနှင့် ဟာမိုနီများ၊ ဆီဆေးရေးဆွဲရမည့် မျက်နှာပြင်များအကြောင်း၊ ရေးဆွဲလေ့ကျင့်စရာများဖြစ်သော သက်ငြိမ်၊ ရှုခင်း စသည်ဖြင့် ဆီဆေးပန်းချီရေးဆွဲနည်းကို အချိန်တိုအတွင်း သဘောပေါက် တတ် မြောက်စေမည့် ပို့ချချက်များကို ရောင်စုံသရုပ်ဖော်ပုံများ၊ တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းလင်းချက်များနှင့် ပြုစုထားပါသည်။