စစ်မက်ကမ္ဘာထဲက ငြိမ်းချမ်းရေးလူသား ကိုဖီအာနန်

ခုနှစ်ဦးမြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ်ဖြစ်သည့် ကိုဖီအာနန်ဆောင်ရွက်ချက် အများအပြားပင် ရှိသော်လည်း ထင်ရှားသည့်အချက်မှာ ကုသမဂ္ဂ၏မှားယွင်းနေသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစွာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အာနန်သည် တတိယမြောပ် နိုဘယ်ဆုရရှိခဲ့သည့် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ပြီး နိုဘယ် ဆုရပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ‘The Eleders’ အဖွဲ့၏ နာယကတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ မိခင်နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် ဂါနာတွင်ကျောင်းတက်ရင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပညာတော်သင်ရောက်ရှိခဲ့ရာမှ ကုလဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရာထူးအဆင့်ဆင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကာ အထွေထွေအတွင်ရေးမှူးချုပ်ရာထူးအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။

800 Ks

ခုနှစ်ဦးမြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ်ဖြစ်သည့် ကိုဖီအာနန်ဆောင်ရွက်ချက် အများအပြားပင် ရှိသော်လည်း ထင်ရှားသည့်အချက်မှာ ကုသမဂ္ဂ၏မှားယွင်းနေသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစွာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အာနန်သည် တတိယမြောပ် နိုဘယ်ဆုရရှိခဲ့သည့် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ပြီး နိုဘယ် ဆုရပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ‘The Eleders’ အဖွဲ့၏ နာယကတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ မိခင်နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် ဂါနာတွင်ကျောင်းတက်ရင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပညာတော်သင်ရောက်ရှိခဲ့ရာမှ ကုလဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရာထူးအဆင့်ဆင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကာ အထွေထွေအတွင်ရေးမှူးချုပ်ရာထူးအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။