မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် အဓိပတိကြီး ဒေါက်တာဘမော်

မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးမရမီ ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်း အရေးပါသည့်နိုင်ငံရေးသမား နိုင်ငံခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည့် ဒေါက်တာဘမော် အကြောင်းကိုပြုစုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး ကြုံတွေ့ရသည့် လောကဓံ၏ လှိုင်းတံပိုးများ အနိမ့်အမြင့်များကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီး ဒေါက်တာဘမော်၏ နိုင်ငံရေးအယူအဆများနှင့် ကြေငြာချက်များကိုပါ ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ဒေါက်တာဘမော်ဧ။် လူသိနည်းသော ဓာတ်ပုံများနှင့် လွတ်လပ်ရေးမရမီခေတ်က စာနယ်ဇင်းသမားများဧ။် အမြင်တချို့ကိုပါ တင်ပြထားနိုင်သဖြင့် ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့သမိုင်းလေ့လာသူများ အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာက အထောက်ကူပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။

2,700 Ks

မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးမရမီ ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်း အရေးပါသည့်နိုင်ငံရေးသမား နိုင်ငံခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည့် ဒေါက်တာဘမော် အကြောင်းကိုပြုစုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး ကြုံတွေ့ရသည့် လောကဓံ၏ လှိုင်းတံပိုးများ အနိမ့်အမြင့်များကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီး ဒေါက်တာဘမော်၏ နိုင်ငံရေးအယူအဆများနှင့် ကြေငြာချက်များကိုပါ ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ဒေါက်တာဘမော်ဧ။် လူသိနည်းသော ဓာတ်ပုံများနှင့် လွတ်လပ်ရေးမရမီခေတ်က စာနယ်ဇင်းသမားများဧ။် အမြင်တချို့ကိုပါ တင်ပြထားနိုင်သဖြင့် ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့သမိုင်းလေ့လာသူများ အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာက အထောက်ကူပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။