ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ်၁၀၀၊ စာ၁၀၀

ဤစာအုပ်၌ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်ပတ်သက်သမျှ ဖွဲ့ဆိုခဲ့ကြသော ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ အက်ဆေး စသည့် စာမွန်ကောင်းများကို ရွေးချယ်စုစည်းထားသည်။ မြန်မာစာရေးဆရာတို့၏စာများအပြင် အိန္ဒိယဘုရင်ခံ ချုပ်လော့ဒ်မောင့်ဘက်တန်၏ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်ပတ်သက်သော မိန့်ခွန်းစကားများကိုပါ ထည့်သွင်းပြုစုထား သည်။

10,000 Ks

ဤစာအုပ်၌ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်ပတ်သက်သမျှ ဖွဲ့ဆိုခဲ့ကြသော ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ အက်ဆေး စသည့် စာမွန်ကောင်းများကို ရွေးချယ်စုစည်းထားသည်။ မြန်မာစာရေးဆရာတို့၏စာများအပြင် အိန္ဒိယဘုရင်ခံ ချုပ်လော့ဒ်မောင့်ဘက်တန်၏ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်ပတ်သက်သော မိန့်ခွန်းစကားများကိုပါ ထည့်သွင်းပြုစုထား သည်။