နေခြည် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည့် ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ ကိုယ့်နေရာ

ဤစာအုပ်သည် မြန်မာပြည်တွင် ထိပ်ဆုံးနေရာတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနေကြသော အလွှာစုံ၊ နယ်ပယ်စုံမှ လူပုဂ်္ဂိုလ်တို့၏အကြောင်းနှင့် MRTV-4 တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ၎င်းတို့နှင့် အင်တာဗျူး မေးမြန်းချက်များကို ပြုစုတင်ဆက်ထားပါသည်။

2,700 Ks

ဤစာအုပ်သည် မြန်မာပြည်တွင် ထိပ်ဆုံးနေရာတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနေကြသော အလွှာစုံ၊ နယ်ပယ်စုံမှ လူပုဂ်္ဂိုလ်တို့၏အကြောင်းနှင့် MRTV-4 တွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ၎င်းတို့နှင့် အင်တာဗျူး မေးမြန်းချက်များကို ပြုစုတင်ဆက်ထားပါသည်။