ချစ်စံအိမ်နဲ့ ဝေးသွားတဲ့အခါ

ဤစာအုပ်မှာ ထူးအိမ်သင်နှင့် ဂီတလမ်းခရီးတစ်ခုကို အတူ လျှောက်လှမ်းခဲ့ဖူးသူတစ်ဦး၏ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများပင်ဖြစ်ရာ ဂီတပညာရှင် ထူးအိမ်သင် ဘဝပုံရိပ်ကောက်ကြောင်းကို အတွင်းကျကျ နီးကပ်စွာ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်သည်။

1,500 Ks

ဤစာအုပ်မှာ ထူးအိမ်သင်နှင့် ဂီတလမ်းခရီးတစ်ခုကို အတူ လျှောက်လှမ်းခဲ့ဖူးသူတစ်ဦး၏ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများပင်ဖြစ်ရာ ဂီတပညာရှင် ထူးအိမ်သင် ဘဝပုံရိပ်ကောက်ကြောင်းကို အတွင်းကျကျ နီးကပ်စွာ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်သည်။