မြန်မာ့မြင်း

ရှေးက မြန်မာတို့နှင့် လက်ပွန်းတတီးနေခဲ့ကြသည့် တိရစ္ဆာန်များတွင် မြင်းသည် စစ်ရေးနှင့် ခရီးသွားလာရေးတွင် မရှိမဖြစ် အရေးပါလှပေသည်။ ခေတ်မီ ဆေးကုသနည်းပညာများ ကျွမ်းကျင်သည့် ဆရာအောင်စိုးသည် မြန်မာတို့ရှေးရိုး အစဉ်အလာအရ သတ်မှတ်ထားသည့် မြန်မာ့မြင်းအမျိုးအစား၊ မြင်းကြန်အင်၊ မြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ပွဲလမ်းသဘင်များသာမက မြန်မာ့ရိုးရာ မြင်းဆေးကုနည်းများကိုပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးသားပြုစုထားသည်။

3,000 Ks

ရှေးက မြန်မာတို့နှင့် လက်ပွန်းတတီးနေခဲ့ကြသည့် တိရစ္ဆာန်များတွင် မြင်းသည် စစ်ရေးနှင့် ခရီးသွားလာရေးတွင် မရှိမဖြစ် အရေးပါလှပေသည်။ ခေတ်မီ ဆေးကုသနည်းပညာများ ကျွမ်းကျင်သည့် ဆရာအောင်စိုးသည် မြန်မာတို့ရှေးရိုး အစဉ်အလာအရ သတ်မှတ်ထားသည့် မြန်မာ့မြင်းအမျိုးအစား၊ မြင်းကြန်အင်၊ မြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ပွဲလမ်းသဘင်များသာမက မြန်မာ့ရိုးရာ မြင်းဆေးကုနည်းများကိုပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးသားပြုစုထားသည်။