ကလေးများမှတ်သားဖွယ် (Plants & Animals)

ကလေးလူငယ်များအတွက် စီစဉ်ထုတ်ဝေသော မှီငြမ်းပြုသိပ္ပံစာစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်၌ ချားလ်ဒါ ဝင်၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီမှစ၍ ရေနေ၊ ကုန်းနေသတ္တဝါများ၊ အပင်များနှင့်တကွ ဘက်တီးရီးယား၊ အယ်ဂျေး၊ မှို၊ လိုင်ကင်များ ၎င်းတို့ ရှင်သန်ကျက်စားရာ နေရာဒေသများအကြောင်း စသည်ဖြင့် အဆင့်မြင့် ဇီဝ၊ ရုက္ခပညာရပ်၏ အခြေခံအကြောင်းအရာများကို ကလေးလူငယ်များ တစ်ခဏအတွင်း နားလည် သဘောပေါက်နိုင်အောင် ပြုစုထားသောစာစဉ်ဖြစ်သည်။

1,500 Ks

SKU: woo-b61 Category:

ကလေးလူငယ်များအတွက် စီစဉ်ထုတ်ဝေသော မှီငြမ်းပြုသိပ္ပံစာစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်၌ ချားလ်ဒါ ဝင်၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီမှစ၍ ရေနေ၊ ကုန်းနေသတ္တဝါများ၊ အပင်များနှင့်တကွ ဘက်တီးရီးယား၊ အယ်ဂျေး၊ မှို၊ လိုင်ကင်များ ၎င်းတို့ ရှင်သန်ကျက်စားရာ နေရာဒေသများအကြောင်း စသည်ဖြင့် အဆင့်မြင့် ဇီဝ၊ ရုက္ခပညာရပ်၏ အခြေခံအကြောင်းအရာများကို ကလေးလူငယ်များ တစ်ခဏအတွင်း နားလည် သဘောပေါက်နိုင်အောင် ပြုစုထားသောစာစဉ်ဖြစ်သည်။