အံ့ဖွယ်ဂမီ်္ဘရပုံပြင်များ

၁၇ရာစုဝန်းကျင်က ထင်ရှားခဲ့သည့် တရုတ်ပညာရှိကြီး ပိုးချောင်လင်း၏လက်ရာ ပုံပြင်များကို ဘာသာပြန်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် အကြောင်းရာများကို အမှီပြု၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရေးဖွဲ့ထားသောပုံဝတ္ထုများဖြစ်၍ တရုတ်နိုင်ငံတွင်သာမက ကမ္ဘာကျော်သည့် ပုံဝတ္ထုများဖြစ်သည်။

1,000 Ks

SKU: woo-b69 Category:

၁၇ရာစုဝန်းကျင်က ထင်ရှားခဲ့သည့် တရုတ်ပညာရှိကြီး ပိုးချောင်လင်း၏လက်ရာ ပုံပြင်များကို ဘာသာပြန်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် အကြောင်းရာများကို အမှီပြု၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရေးဖွဲ့ထားသောပုံဝတ္ထုများဖြစ်၍ တရုတ်နိုင်ငံတွင်သာမက ကမ္ဘာကျော်သည့် ပုံဝတ္ထုများဖြစ်သည်။