ထူးဆန်းသောပုံပြင်များ

ဟာသစာရေးဆရာကြီးသော်တာဆွေ၏ သွက်လက်ရှင်းလင်းသည့် ရေးဟန်ဖြင့်ဘာသာပြန်ပေးထားသည့် မှတ်သားဖွယ်ပုံပြင်လက်ရာများ ဖြစ်သည်။ ယခင်းဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဧရိယာအတွင်းရှိ ဒေသဆိုင်ရာပုံပြင်များဖြစ်သည်။ ပုံပြင်ပေါင်း ၁၁ ပုဒ်ပါဝင်သည်။

2,000 Ks

SKU: woo-b71 Category:

ဟာသစာရေးဆရာကြီးသော်တာဆွေ၏ သွက်လက်ရှင်းလင်းသည့် ရေးဟန်ဖြင့်ဘာသာပြန်ပေးထားသည့် မှတ်သားဖွယ်ပုံပြင်လက်ရာများ ဖြစ်သည်။ ယခင်းဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဧရိယာအတွင်းရှိ ဒေသဆိုင်ရာပုံပြင်များဖြစ်သည်။ ပုံပြင်ပေါင်း ၁၁ ပုဒ်ပါဝင်သည်။