ကျေးဇူးသိသော ကြိုးကြာငှက်နှင့် အခြားပုံပြင်များ

နိုင်ငံတကာတွင်ကျော်ကြားသည့် ပုံပြင်များကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျပန် တရုတ် ဂျော်ဂျီယာ ကင်ညာ အိန္ဒိယ အင်္ဂလိပ် ရုရှား အာရပ် ဗီယက်နမ် အာမေးနီးယမ်း နှင့်မြန်မာ ပုံပြင်များကို ဖော်ပြပေးထားသည်။ ပုံပြင် ၁၅ ပုဒ်ပါဝင်သည်။

1,500 Ks

SKU: woo-b72 Category:

နိုင်ငံတကာတွင်ကျော်ကြားသည့် ပုံပြင်များကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျပန် တရုတ် ဂျော်ဂျီယာ ကင်ညာ အိန္ဒိယ အင်္ဂလိပ် ရုရှား အာရပ် ဗီယက်နမ် အာမေးနီးယမ်း နှင့်မြန်မာ ပုံပြင်များကို ဖော်ပြပေးထားသည်။ ပုံပြင် ၁၅ ပုဒ်ပါဝင်သည်။