မြန်မာပြန် ၃၁ နိုင်ငံက ပုံပြင် ၃၁ ပုဒ

အာရှ ဥရောပ အမေရိက နှင့် အာဖရိကတိုက်တို့ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၃၁နိုင်ငံမှ ပုံပြင်ပေါင်း ၃၁ ပုဒ်ကို စုစည်း၍ ဘာသာပြန်ကာ ထုတ်ဝေထားခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအလိုက် ရေးဖွဲ့ကြသော ပုံပြင်လက်ရာများကို နှိုင်းယှဉ်ခံစားဖတ်ရှုရင်း လေ့လာမှုလည်း ပြုနိုင်ကြပါလိမ့်မည်။

2,000 Ks

SKU: woo-b76 Category:

အာရှ ဥရောပ အမေရိက နှင့် အာဖရိကတိုက်တို့ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၃၁နိုင်ငံမှ ပုံပြင်ပေါင်း ၃၁ ပုဒ်ကို စုစည်း၍ ဘာသာပြန်ကာ ထုတ်ဝေထားခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအလိုက် ရေးဖွဲ့ကြသော ပုံပြင်လက်ရာများကို နှိုင်းယှဉ်ခံစားဖတ်ရှုရင်း လေ့လာမှုလည်း ပြုနိုင်ကြပါလိမ့်မည်။