ဦးဖိုးကျား ၏ ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများ ၄

ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများအမှတ် ၄တွင် ဝတ္ထုတို ၆ ပုဒ် ကို ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းအဖြစ် သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲထားသည်။ သမီးကို အချစ်လွန်ခဲ့သည့် မိခင်နှင့် သမီးအကြောင်းရေးဖွဲ့ထားသည့် မင်းကတော် ဝတ္ထုသည် လူကြိုက်များထင်ရှားလှသည်။ ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်တွင်ပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည့် ဝတ္ထုလည်းဖြစ်သည်။

2,700 Ks

ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများအမှတ် ၄တွင် ဝတ္ထုတို ၆ ပုဒ် ကို ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းအဖြစ် သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲထားသည်။ သမီးကို အချစ်လွန်ခဲ့သည့် မိခင်နှင့် သမီးအကြောင်းရေးဖွဲ့ထားသည့် မင်းကတော် ဝတ္ထုသည် လူကြိုက်များထင်ရှားလှသည်။ ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်တွင်ပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည့် ဝတ္ထုလည်းဖြစ်သည်။