ဦးဖိုးကျား ၏ ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများ(၁)

အမျိုးသားပညာဝန်ဆရာကြီးဦးဖိုးကျား၏ ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများသည် မြန်မာစာပေလောကတွင် သြဇာကြီးမားသည့် စာအုပ်ဖြစ်သည်။ စာပေသြဇာကြီးမားရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများဖြစ်ခြင်း ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းမွန်ခြင်း စာပေအရေးအသားကောင်းမွန်ခြင်း နှင့် လူငယ်များအတွက်အထူးလိုအပ်သည့် အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာပြုပြင်ရေးကို အားပေးသည့်ဝတ္ထုများ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ယခုစာအုပ်များ အမှတ်စဉ်ဖြင့် ထုတ်ဝေရာတွင် ကလေးလူငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်၍ ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းအဖြစ် သရုပ်ဖော် ရေးဆွဲထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှတ် ၁ တွင် ‘အခမဲ့ကူလီထမ်းခြင်း အကျိုး’ ဝတ္ထုသည် လူကြိုက်များကျော်ကြားလှသည့်ဝတ္ထုဖြစ်သည်။

3,000 Ks

အမျိုးသားပညာဝန်ဆရာကြီးဦးဖိုးကျား၏ ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများသည် မြန်မာစာပေလောကတွင် သြဇာကြီးမားသည့် စာအုပ်ဖြစ်သည်။ စာပေသြဇာကြီးမားရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများဖြစ်ခြင်း ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းမွန်ခြင်း စာပေအရေးအသားကောင်းမွန်ခြင်း နှင့် လူငယ်များအတွက်အထူးလိုအပ်သည့် အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာပြုပြင်ရေးကို အားပေးသည့်ဝတ္ထုများ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ယခုစာအုပ်များ အမှတ်စဉ်ဖြင့် ထုတ်ဝေရာတွင် ကလေးလူငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်၍ ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းအဖြစ် သရုပ်ဖော် ရေးဆွဲထုတ်ဝေခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှတ် ၁ တွင် ‘အခမဲ့ကူလီထမ်းခြင်း အကျိုး’ ဝတ္ထုသည် လူကြိုက်များကျော်ကြားလှသည့်ဝတ္ထုဖြစ်သည်။