ကာတွန်းပေါင်းချုပ် ဒုတိယတွဲ

အလင်္ကာကျော်စွာကာတွန်းဝိဇ္ဇာဦးဘဂျမ်း၏ ကာတွန်းပေါင်းချုပ် ဒုတိယတွဲကို ထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိသော ကာတွန်းလက်ရာများ ။ ဝတ္တု ဆောင်းပါး ကြော်ငြာကာတွန်းများအပြင် ဆရာကြီးနှင့် ခေတ်ပြိုင် အနုပညာရှင်များ၏ အမြင်များကိုပါ စုစည်း၍ ထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု ဒုတိယတွဲအထိဆိုလျှင် ဆရာကြီး ဦးဘဂျမ်း၏ လက်ရာအနည်းငယ်မှအပ ကျန်လက်ရာအားလုံး ကို စုစည်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

5,500 Ks

အလင်္ကာကျော်စွာကာတွန်းဝိဇ္ဇာဦးဘဂျမ်း၏ ကာတွန်းပေါင်းချုပ် ဒုတိယတွဲကို ထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိသော ကာတွန်းလက်ရာများ ။ ဝတ္တု ဆောင်းပါး ကြော်ငြာကာတွန်းများအပြင် ဆရာကြီးနှင့် ခေတ်ပြိုင် အနုပညာရှင်များ၏ အမြင်များကိုပါ စုစည်း၍ ထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု ဒုတိယတွဲအထိဆိုလျှင် ဆရာကြီး ဦးဘဂျမ်း၏ လက်ရာအနည်းငယ်မှအပ ကျန်လက်ရာအားလုံး ကို စုစည်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။