မြန်မာ့ရိုးရာ ဆုံးမစာ

ဤစာအုပ်မှာ ယနေ့ခေတ်၌ လူတိုင်း အပြည့်အဝနားလည်၍ မလွယ်ကူလှသော လောကသာရပျို့ကို ဆရာမကြီး ဒေါ်နုကြည်က တစ်ပိုဒ်ချင်း အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဆိုရှင်းပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

1,200 Ks

ဤစာအုပ်မှာ ယနေ့ခေတ်၌ လူတိုင်း အပြည့်အဝနားလည်၍ မလွယ်ကူလှသော လောကသာရပျို့ကို ဆရာမကြီး ဒေါ်နုကြည်က တစ်ပိုဒ်ချင်း အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဆိုရှင်းပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။