သော်တာဆွေ ၏ ဟာသဝတ္ထုတိုများ -၂

ဘဝသရုပ်ဖော်နှင့် ဟာသ နှစ်ဌာနကျွမ်းကျင်သူ ဆရာသော်တာဆွေ၏ ဟာသဝတ္တုတိုများကို စုစည်းပြီး ပေါင်းချုပ် အမှတ် ၁ ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ယခုမဂဇင်းများမှ ပြန်လည်ကောက်နုတ်စုစည်းပြီး အမှတ် ၂ ကိုဆက်လက်ထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝတ္တုတို စုစုပေါင်း ၂၆ ပုဒ် ပါဝင်သည်။ ကျန်ဟာသဝတ္ထုများကိုလည်း ထပ်မံ၍ ထွက်ရှိလာဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။

5,000 Ks

SKU: woo-b97 Category:

ဘဝသရုပ်ဖော်နှင့် ဟာသ နှစ်ဌာနကျွမ်းကျင်သူ ဆရာသော်တာဆွေ၏ ဟာသဝတ္တုတိုများကို စုစည်းပြီး ပေါင်းချုပ် အမှတ် ၁ ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ယခုမဂဇင်းများမှ ပြန်လည်ကောက်နုတ်စုစည်းပြီး အမှတ် ၂ ကိုဆက်လက်ထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝတ္တုတို စုစုပေါင်း ၂၆ ပုဒ် ပါဝင်သည်။ ကျန်ဟာသဝတ္ထုများကိုလည်း ထပ်မံ၍ ထွက်ရှိလာဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။