ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ

အောက်ပါလိပ်စာများအတိုင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

Head Office

အမှတ် ၇/၈၊ မြန်မာသီရိလင်္ကာရာမကျောင်းလမ်း၊

နတ်ချောင်းရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

Contact Detail

ဖုန်း 01546845၊ 01548208၊ 01543672၊ 0931259591
Email: skccph@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/SKCCmyanmarbook/
SKCC Online Head Office: 09268690001၊ 09959964676

Downtown

အမှတ် 252၊ မြေညီ၊ လမ်း 40 အပေါ်ဘလောက်၊

ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်း

09 73192572

လိပ်စာ

အမှတ် 2၊ မြေညီ၊ လှည်းတန်း 1 လမ်း၊

ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်း

0931379996

လိပ်စာ

အမှတ် 7/8၊ 32 လမ်း၊ 73×74 လမ်းကြား၊

ဖုန်း

09 31379997

လိပ်စာ

အမှတ် 57၊ 26 ဘီလမ်း၊ 88×89 လမ်းကြား၊

ဖုန်း

09 788021150